Toimiva yritys

Simulo yritykselle

Yrityksen omistajan ja johtoryhmän yksi parhaista kavereista on tulos- ja tase-ennuste, joka pitää kutakuinkin kutinsa. Johtaja, joka osaa itse simuloida yrityksensä tulosta ja tasetta, tietää myös, mitä käytännön toimenpiteitä tulee tehdä, jotta liikevaihdon tasot saavutetaan ja kulut pysyvät suunnitellulla tasolla.

Simulon S2-laskelma on käytössä monissa yrityksissä talouden suunnittelun työkaluna. Sen suosion syynä on yksinkertainen termistö, joka avaa tuloksen ja taseen myös talousasioita vähemmän tuntevalle. Lisäksi Simulo yksinkertaistaa ja pelkistää. Sen avulla sekä tulo- että kulurakenne näytetään muutamina riveinä ja taseen rivit on helppo hahmottaa. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta Simulo tiivistää useamman vuoden luvut samaan laskelmaan, jolloin kokonaiskuvan hahmottaminen on helppoa.

Simulon S2-laskelma mahdollistaa sen, että liiketoiminnan suunnittelusta voidaan tehdä läpinäkyvää. Koska lukuja muuttamalla voidaan simuloida erilaisia tulosvaihtoehtoja, S2-laskelmaa voidaan käyttää esim. myynnin, tuotannon tai koko henkilökunnan palavereissa suunnittelemaan ja perustelemaan erilaisia tavoitteita ja toimintavaihtoehtoja.

S2-laskelma, kassabudjettityökalut ja hinnoittelulaskelmat auttavat talouden suunnittelussa liiketoiminnan elinkaaren kaikissa vaiheissa. Excel-pohjaisten työkalujemme avulla saat tukea päätöksentekoon niin liiketoiminnan kasvussa ja kehityksessä kuin tilanteissa, jossa toiminta on ajautunut vaikeuksiin ja tarvitaan tarkempaa suunnittelua niiden voittamiseksi.

Simulo on luonut omat työkalut myös maatalousyritysten laskentaan. Simulo SMY2-työkalu toimii kuten S2-laskelma, mutta huomioi maatalousyrityksen keskeiset tunnusluvut ja yritysrakenteen.

Muut käyttömahdollisuudet

Minustako yrittäjä? Start-up- yrityksen rahoitus. Kasvuyrityksen suunnittelu ja rahoitus. Johdon ja johtoryhmän tärkein työkalu. Yrityksen suunnittelu vaikeuksien keskellä. Yrityskaupan mitoitus ja rahoitus. Simulo toimii yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Aloittava yritys

Oletko pyörittänyt päässäsi oman yrityksen perustamista? Testaa suunnitelmasi Simulon laskelmien avulla. Tee vaihtoehtoja. Myy suunnitelmasi rahoittajille.

Oppilaitokset

Yrittäjyys on yhä useamman opiskelijan unelma ja todellinen vaihtoehto. Toiset suunnittelevat uraa talouden ammattialisina tai yrityskehittämisen parissa. Simulon työkalut vievät osaamisen käytännön tasolle kiinnostavasti ja olennaiseen keskittyen.

Yritysneuvonta

Simulo-laskelmien avulla saat nopeasti ja turvallisesti rakennetuksi suunnitelman, jonka tulkinta ja muokkaaminen yhdessä asiakkaan kanssa käyvät helposti.