Simulo

Yrityksen taloussuunnittelua. Helposti.

Mikä?

Simulo on joukko Excel-pohjaisia taloussuunnittelun työkaluja, jotka vastaavat keskeisimpiin taloussuunnittelun tarpeisiin – tulosennakointi, kassavirran ennustaminen ja hinnoittelu. Simulon suunnittelutyökalujen avulla on autettu tuhansia yrityksiä ja yrittäjäksi aikovia arvioimaan liikeideaansa lukujen valossa. Simulot ovat näyttäneet käyttäjilleen riemukkaita mahdollisuuksia, varoittanut virhearvioinneista ja uhkaavista kriiseistä sekä antanut toivoa tulevaan. Simulon työkalut on kehitetty henkilöille, joiden on menestyäkseen kyettävä ennustamaan ja laskemaan, ovatko tulot isompia kuin menot pitkällä aikavälillä, riittävätkö rahat, miten hyvin tai huonosti suunnitelmat mahtavat onnistua.

Talousosaaminen on helppoa, kun hallitsee perusasiat hyvin ja osaa keskittyä olennaiseen. Guruksi opitaan vain tekemällä itse. Mitä paremmin yrityksen liiketoiminnasta vastaava henkilö ymmärtää yrityksensä rahavirtojen logiikan, sitä helpompaa hänen on arvioida riskit ja mahdollisuudet. Kun puet suunnitelmasi numeroiksi, nukut yösi paremmin.

Käytämme Business Joensuun kasvuvalmennuspalveluissa Simulon laskentatyökaluja. Nämä työkalut tarjoavat hyvän ja monipuolisen perustan kasvun suunnitteluun talouden näkökulmasta. Yhteistyö Simulon kanssa työkalujen yhteensovittamisessa ja räätälöinnissä palvelujemme tarpeisiin on ollut kaikin puolin sujuvaa.

Mervi Leminen

Käytimme Simuloa suunnitelmien mittaukseen ja testaamiseen ennen yrittäjiksi ryhtymistä. Sen jälkeen suunnitelmien esittäminen rahoittajillekin oli helppoa. Ihan joka kysymykseen oli vastaus valmiina.

Keijo Karjalainen

Simulo on ollut merkittävä työkalu yritysten suunnitelmien konkretisoinnissa. Yhteinen polku yrittäjän kanssa on löytynyt Simulon avulla tehokkaasti, helposti ja luotettavasti.

Marjo Niittuaho-Nastolin

Osaavista konsulteista ja kunnon työkaluista oli tosi iso apu, kun toteutettiin sukupolvenvaihdos, strategiamuutos, rahoitusjärjestelyt ja niihin liittyvät kiinteistökaupat.

JAAKKO KÄRKI

Käyttömahdollisuudet

Minustako yrittäjä? Start-up- yrityksen rahoitus. Kasvuyrityksen suunnittelu ja rahoitus. Johdon ja johtoryhmän tärkein työkalu. Yrityksen suunnittelu vaikeuksien keskellä. Yrityskaupan mitoitus ja rahoitus. Simulo toimii yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Aloittava yritys

Oletko pyörittänyt päässäsi oman yrityksen perustamista? Testaa suunnitelmasi Simulon laskelmien avulla. Tee vaihtoehtoja. Myy suunnitelmasi rahoittajille.

Toimiva yritys

Yrityksen omistajan ja johtoryhmän yksi parhaista kavereista on tulos- ja tase-ennuste, joka pitää kutakuinkin kutinsa.

Oppilaitokset

Yrittäjyys on yhä useamman opiskelijan unelma ja todellinen vaihtoehto. Toiset suunnittelevat uraa talouden ammattialisina tai yrityskehittämisen parissa. Simulon työkalut vievät osaamisen käytännön tasolle kiinnostavasti ja olennaiseen keskittyen.

Yritysneuvonta

Simulo-laskelmien avulla saat nopeasti ja turvallisesti rakennetuksi suunnitelman, jonka tulkinta ja muokkaaminen yhdessä asiakkaan kanssa käyvät helposti.

Simulon tarina

Simulon tulos- ja tase-ennakoinnin työkalut ovat syntyneet yli 40 vuotta sitten kertomaan käyttäjälleen, onko tässä yritysideassa, kasvusuunnitelmassa tai liiketoiminta-alueen kehittämisessä järkeä vai ei? Matkan varrella rinnalle on kehitetty lisää työkaluja helpottamaan yrityksen hinnoittelua ja kassanhallintaa.

Lue lisää

Talousosaaminen on helppoa

Taloussuunnittelu on helppoa
Simulo avulla opit yksinkertaistamana ja ymmärtämään talouden suunnittelua.