Oppilaitokset

Simulo oppilaitoksille

Yrittäjyyteen kannustaminen ja talouden suunnittelun osaaminen ovat yhä tärkeämmässä osassa eri oppilaitoksissa. Talouden perusasioita voi opiskella kirjoista, mutta fakta on, että taloussuunnittelun oppii vasta tekemällä.

Simulo on joukko yksinkertaisia, Excel-pohjaisia taloussuunnittelun työkaluja, joiden avulla on helppoa testata liiketoiminnan suunnittelua, tuotteiden hinnoittelua tai kassabudjetin laatimista.

Keskeisimpiä taloussuunnittelun työkaluja ovat S1- ja S2-laskelmat, jotka auttavat arviomaan alkavan tai toimivan yrityksen taloutta kokonaisuutena. Koska Simulon työkalujen tuloslaskelman ja taseen rakenne on pelkistetty, ne opettavat nopeasti, millainen logiikka on kannattavassa liiketoiminnassa. Rahaa pitää tulla enemmän, kuin sitä menee. Myös tase aukeaa Simulon laskelmien avulla helposti. Jos pankkitiliä ei ole rahaa, tase huutaa punaisella. Näin avautuu myös käyttöpääoman tarve konkreettisella tavalla.

Kun Simulon työkalut otetaan käyttöön heti opintojen alussa, opiskelija oppii oikeat termit helposti. Koska laskelmamme ovat automatisoituja, niiden helppo käyttö koukuttaa. Tase, joka koetaan usein vaikeaksi, avautuu myös helposti, kun esiin on tuotu vain keskeisimmät asiat.

Laajemman käsityksen taloussuunnittelusta saa perehtymällä tulos- ja tase-ennakoinnin lisäksi myös kassabudjetin laadintaan ja hinnoitteluun. Kassabudjetin avulla voidaan seurata rahan riittävyyttä ja kykyä selviytyä liiketoiminnan kustannuksista. Kassabudjetin laadinta opettaa tuleville taloussuunnittelun ammattilaisille ja yrittäjille konkreettisesti mikä merkitys liiketoiminnassa on tasaisella laskutuksella ja kassavirroilla ja täsmentää käyttöpääoman merkitystä. Hinnoittelulaskelmia testaamalla saadaan luotua tuntuma siitä mistä kaikesta tuotteen hinta muodostuu. Kokeilemalla erilaisia hinnoittelumalleja ja viemällä ne osaksi tulosennustetta ja kassabudjettia voidaan testata hinnoittelun vaikutusta liiketoiminnan talousrakenteeseen kokonaisuutena.

Jos opiskelija käyttää Simulon työkaluja esim. neljän vuoden ajan säännöllisesti eri käytännön projekteissa, hän ei vain leiki taulukoilla viimeisenä vuonna, vaan osaa oikeasti suunnitella taloutta sen avulla. Jos oppilaitoksen projekteissa on mahdollista harjoittaa oikeaa liiketoimintaa, Simulon työkalut auttavat myös pilkkomaan liikevaihdon tavoitteet ja kulut kuukausitasolle ja tavallaan pakottavat tekemään konkreettisia töitä myynnin toteuttamiseksi.

Muut käyttömahdollisuudet

Minustako yrittäjä? Start-up- yrityksen rahoitus. Kasvuyrityksen suunnittelu ja rahoitus. Johdon ja johtoryhmän tärkein työkalu. Yrityksen suunnittelu vaikeuksien keskellä. Yrityskaupan mitoitus ja rahoitus. Simulo toimii yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Aloittava yritys

Oletko pyörittänyt päässäsi oman yrityksen perustamista? Testaa suunnitelmasi Simulon laskelmien avulla. Tee vaihtoehtoja. Myy suunnitelmasi rahoittajille.

Yrityskohtainen käyttö

Yrityksen omistajan ja johtoryhmän yksi parhaista kavereista on tulos- ja tase-ennuste, joka pitää kutakuinkin kutinsa.

Yritysneuvonta

Simulo-laskelmien avulla saat nopeasti ja turvallisesti rakennetuksi suunnitelman, jonka tulkinta ja muokkaaminen yhdessä asiakkaan kanssa käyvät helposti.