Keitä olemme

Tanja

Tanjalla on  vahva osaaminen yritysten kehittämisestä ja hän tuntee hyvin yritysten kehittämisrahoitukseen suunnatut julkiset rahoitusinstrumentit. Hänen asiakkainaan on ollut erikokoisia ja ikäisiä pk-yrityksiä, usealta eri toimialalta. 

Liiketoimintaa kehitettäessä on kyettävä muodostamaan kokonaisvaltainen kuva kehitettävän liiketoiminnan nykytilasta ja kasvumahdollisuuksista. Yrityksen kehittämisvalmiuksien arviointi talousennusteiden kautta on konkreettinen tapa arvioida yrityksen resurssien riittävyyttä suhteessa suunniteltuihin kehittämistoimenpiteisiin. 


Tanja on ollut mukana Simulo-työkaluja kehittävässä ryhmässä vuodesta 2020 alkaen ja tuntee työkalujen rakenteen hyvin. Yhtiön toimitusjohtajana hän aloitti keväällä 2023.

 

Lasse

Lasse on Simulon perustaja, työkalupakin kehittäjä ja tietokirjailija. Hänellä on laaja kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja hän on vuosien varrella auttanut satoja yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Lasselle on ominaista ihmisläheinen ja nöyrä työskentelyasenne sekä numeroiden merkityksen korostaminen päätöksenteossa. Lasse on myös kirjoittanut tietokirjoja taloussuunnittelusta. 

Lasse on kokenut konsultti, joka tarjoaa käytännönläheisiä ratkaisuja talouden hallintaan.

 

Teemu

Teemu on monialainen yrittäjä, konsultti ja kehittämisen asiantuntija. Hänellä on laaja käsitys ja kokonaisvaltainen näkemys pk-yritysten kehittämisestä, rahoituksesta, kasvun hallinnasta sekä henkilöstön kehittämisestä. Teemu on myös hankkinut laajan käytännön kokemuksen liiketoiminnan kehittämisestä, useiden yritysten perustamisesta, sijoitussuunnittelusta ja rahoituksesta.

Teemu on työskennellyt erilaisissa projektiryhmissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Osaaminen on karttunut työskentelemällä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoilla, mukaan lukien valtion ja kuntien organisaatiot.

Teemu on erityisen perehtynyt Simulon työkaluihin, joita hän käyttää päivittäin työssään konsulttina. Hänellä on vuosien kokemus työkalujen kehittämisestä ja niiden tehokkaasta hyödyntämisestä.

 

Jani

Janilla on yli 20 vuoden työkokemus yritysten johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on toiminut  toimitusjohtajan, toiminnanjohtajana ja projektipäällikkönä matkailualalla. Liikkeenjohdonkonsulttina ja yrittäjänä Jani aloitti vuonna 2003. 

Jani työskentelee sujuvasti yritysten kanssa kaikilla toimialoilla, mutta taustansa vuoksi on erikoistunut erityisesti matkailualan toimijoihin. Hän on ollut vuosien varrella mukana perustamassa, kasvattamassa, pelastamassa ja lopettamassa yrityksiä sekä auttamassa omistajan- tai sukupolven vaihdoksissa. Osaaminen on siis laaja yritysten elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Jani on käyttänyt Simulon työkaluja liki 20 vuotta päivittäin ja ollut mukana kouluttamassa Simulon käyttöä ja taloussuunnittelua osana tiimiä jo usean vuoden ajan.

 

Hanna

Hanna on toiminut perheyrityksen osakkaanan ja tehnyt pitkän työuran rahoitusalalla Finnvera Oyj:n palveluksessa ennen oman yrityksen perustamista vuonna 2022. Tehtäviin Fionnveralla kuuluivat yritystutkimus ja talouden analyysit. Tätä kautta hän on oppinut tuntemaan hyvin yritysrahoittajat sekä muut yrityspalvelutoimijat ja pystyy auttamaan yrityksiä niiden palveluiden hyödyntämisessä.

Hannalla on kokemusta yritysvalmentajana ja kouluttajan toimimisesta, erityisesti yritysten arvonmääritykseen ja omistajanvaihdoksiin liittyen. Omistajanvaihdokset ovatkin Hannan erityinen kiinnostuksen kohde, sillä niissä on jotakin todella kiehtovaa; järkeä ja tunnetta, haastetta ja vaikuttavuutta. Suomi tarvitsee yrittäjyyttä ja jatkajia omistajanvaihdoksen edessä oleviin yrityksiin.