Aloittava yritys

Simulo aloittavalle yritykselle

Oletko pyörittänyt päässäsi pitkään oman yrityksen perustamista? Joko yksin tai yhdessä toisten ammattilaisten kanssa? Liikeideoiden suunnittelu imaisee mukaan joskus lähes maanisella tavalla. Suunnitelma pyörii päässäsi yötä päivää. Tyypillistä hyvälle idealle on se, että ympärilläsi olevat ihmiset alkavat olla kurkkuaan myöden täynnä intoasi.

Innostus ja asian osaaminen ovat yksi tärkeimmistä asioista menestyvän yrityksen perustamisessa. Yrittämiseen liittyy kuitenkin aina talouteen liittyviä sitoumuksia, joiden suuruus ja riski on ymmärrettävä. Perustettaessa yhteistä yritystä usean henkilön kesken, on muistettava, että kaikkien perustajien on ymmärrettävä taloudelliset sitoumukset samalla tavalla. Joku yritys voidaan perustaa muutaman tuhannen euron alkupääoman turvin, toiseen voidaan tarvita iso laina. Jos takauksissa käytetään omaa omaisuutta, on tärkeää ymmärtää, millainen todellinen riski on.

Simulon Excel-pohjaisten työkalujen avulla aloittava yritys voi testata liikeideansa toimivuutta lukujen valossa. S1-työkalun avulla voit kokeilla, millaisella liikevaihdon tasolla yrityksestä saadaan kannattava. Simulon tulos- ja tasetyökalu on pelkistetty ja automatisoitu laskelma. Kun syötät S1-työkaluun sekä tuloja että kuluja, näet nopeasti, miten paljon liikevaihtoa vuodessa on kerryttävä, että toiminta on kannattavaa. Laskelma näyttää sinulle myös rahan tarpeen. Jotta yritys pyörii, tarvitset ns. käyttöpääomaa eli rahaa pankkitilille toiminnan pyörittämiseen. Käyttöpääomaa tarvitaan koko yrityksen elinajan, koska menot syntyvät yleensä aina ennen tuloja. Alkavan yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun kehitetyn S1-laskelman avulla saat suunniteltua yhdellä kertaa tulos- ja tase-ennusteet useammalle vuodelle. Näet itse, miten suunnitelmasi muuttuvat liiketoiminnaksi ja miten paljon esim. myyntityötä tarvitaan riittävän liikevaihdon saavuttamiseksi.

Simulon valikoimasta löytyvät myös omat työkalut hinnoittelun tukesi ja kassavirran laskemiseen. Myös näistä työkaluista voi olla alkavalle yritykselle hyötyä.

Simulo on luonut omat työkalut myös maatalousyritysten laskentaan. Simulo SMY1- työkalu toimii kuten S1- laskelma, mutta huomioi maatalousyrityksen keskeiset tunnusluvut ja yritysrakenteen.

Muut käyttömahdollisuudet

Minustako yrittäjä? Start-up- yrityksen rahoitus. Kasvuyrityksen suunnittelu ja rahoitus. Johdon ja johtoryhmän tärkein työkalu. Yrityksen suunnittelu vaikeuksien keskellä. Yrityskaupan mitoitus ja rahoitus. Simulo toimii yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Yrityskohtainen käyttö

Yrityksen omistajan ja johtoryhmän yksi parhaista kavereista on tulos- ja tase-ennuste, joka pitää kutakuinkin kutinsa.

Oppilaitokset

Yrittäjyys on yhä useamman opiskelijan unelma ja todellinen vaihtoehto. Toiset suunnittelevat uraa talouden ammattialisina tai yrityskehittämisen parissa. Simulon työkalut vievät osaamisen käytännön tasolle kiinnostavasti ja olennaiseen keskittyen.

Yritysneuvonta

Simulo-laskelmien avulla saat nopeasti ja turvallisesti rakennetuksi suunnitelman, jonka tulkinta ja muokkaaminen yhdessä asiakkaan kanssa käyvät helposti.