Koulutus

Koulutusta taloussuunnitteluun

Simulon tiimi tarjoaa koulutusta taloussuunnitteluun esimerkiksi oppilaitoksille sekä organisaatioille, jotka tukevat yrittäjyyttä ja yrittäjäksi aikovia henkilöitä. Koulutuksissa hyödynnetään aktiivisesti Simulon omia laskentatyökaluja, joiden avulla osallistujat pääsevät konkreettisesti harjoittelemaan ja soveltamaan oppimaansa käytännön esimerkkien avulla.

Koulutuksemme tarjoavat osallistujille käytännönläheistä tietoa ja taitoja. Koulutamme taloussuunnittelua, kassabudjetointia ja hinnoittelu. Koulutusten sisältö räätälöidään kohdeyleisön tarpeiden mukaan ja ne voivat sisältää vain jonkin edellä kuvatuista osa-alueista tai kattavamman paketin kaikista teemoista.

Koulutusten avulla osallistujat kehittävät ymmärrystään talousasioista ja oppivat soveltamaan oppimaansa käytännön liiketoimintaympäristössä. Esimerkit auttavat heitä hahmottamaan taloudellisten periaatteiden ja työkalujen käytännön sovellusmahdollisuudet. Näin he voivat soveltaa oppimaansa omassa työssään.

Mikäli olet kiinnostunut koulutuksen järjestämisestä, ota yhteyttä niin keskustellaan lisää mahdollisuuksista.

Opitaan yhdessä, että taloussuunnittelu on helppoa.

Muut käyttömahdollisuudet

Minustako yrittäjä? Start-up- yrityksen rahoitus. Kasvuyrityksen suunnittelu ja rahoitus. Johdon ja johtoryhmän tärkein työkalu. Yrityksen suunnittelu vaikeuksien keskellä. Yrityskaupan mitoitus ja rahoitus. Simulo toimii yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Aloittava yritys

Oletko pyörittänyt päässäsi oman yrityksen perustamista? Testaa suunnitelmasi Simulon laskelmien avulla. Tee vaihtoehtoja. Myy suunnitelmasi rahoittajille.

Yrityskohtainen käyttö

Yrityksen omistajan ja johtoryhmän yksi parhaista kavereista on tulos- ja tase-ennuste, joka pitää kutakuinkin kutinsa.

Oppilaitokset

Yrittäjyys on yhä useamman opiskelijan unelma ja todellinen vaihtoehto. Toiset suunnittelevat uraa talouden ammattialisina tai yrityskehittämisen parissa. Simulon työkalut vievät osaamisen käytännön tasolle kiinnostavasti ja olennaiseen keskittyen.